कर्मचारीहरु

  मुसिकोट नागरपालिकाको संक्षिप्त परिचय

मुसिकोट नगरपालिका नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजिम गठित गाँउपालिका, नगरपालिका, स्वायत्त, संरक्षित  वा बिशेष क्षेत्रको नाम, संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको सिफारिसमा बनेको ७५३ वटा स्थानीय तह मध्यको ६ नम्बर प्रदेश अन्तर्गतको रुकुम (पक्ष्चिम ) जिल्लामा पर्ने एक स्थानीय तह हो |

Photo Name Designation Section Email Phone
भेसराज गौतम सव.इन्जिनियर gautambheshraj197@gmail.com 9751052444
माधव प्रसाद शर्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन mps.11ghimire@yahoo.com 9857866222
सुरज कुमार चुदारा लेखा अधिकृत प्रशासन ९८५११२३०६५
मोहन कुमार के. सी ना.सु प्रशासन kcmohan666@gmail.com 9847953378
सुनिल कुमार बिष्ट अमिन इन्जीनियर ९८००५१८९२७
अमर पाण्डे सव.इन्जिनियर इन्जीनियर amarpandeya65@gmail.com 9866908020
चिताराम खड्का Assistant- Sub Engineer Engineering
नबिन ओली सव. ओभरसियर Engineering 9844946622
पूर्ण बहादुर के.सी. सहायक कम्प्युटर अपरेटर बिबिध ९८०९७६७४९८
घनश्याम शर्मा Civil Engineering Engineering 9851047643
धनकुमार शाही कम्प्युटर अपरेटर बिबिध
भीमसेन के.सी. खानेपानी प्राबिधिक Engineering ९८४४९९०००८
याम बहादुर शाही खरिदार प्रशासन
गोपाल ओली सूचना प्रबिधि अधिकृत Information and Technology gopaloli43@gmail.com 9865068001,
भुपेन्द्र के. सी. कार्यालय सहयोगी ९८४७९८१०६८
रिता के.सी. सरसफाई सहायक ९८४४९२५५८०
मोहन जंग खड्का कार्यालय सहयोगी ९८१०९१७७८३
धन बहादुर घर्ति कार्यालय सहयोगी ९८६६८२७६८७
ताराबहादुर गिरी कार्यालय सहयोगी ९८४७२९४२३३
कृष्ण बहादुर कामी हेभी सवारी चालक ९८४४९९१५२८
गौरब खत्री कार्यालय सहयोगी ९८४०१९४५२१
कल्पना ओली खरिदार ९८०९८९९९७०
गंगाराम खड्का सवारी चालक ९८४७८९७७६५
कुबेर के. सी. योजना शाखा अधिकृत प्रशासन ९८६६९०४८१२