सूचना तथा समाचार

मुसिकोट नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभा स्तगित गरिएको सम्बन्धमा

|

मुसिकोट नगरपालिकाको मिति २०७४/१०/१५ को प्रस्तावित सूचना आनुसार युवा तथा लक्षित वर्ग उधमशिलता विकास तालिम संचालनको लागि प्रस्ताब पेश गरेका मध्ये छनौटमा परेका संस्थाहरुको बिबरण |

   

युवा लक्षित सीपमुलक तथा उधमशीलता विकास तालिम कार्यक्रम अन्तरगत हाउस वाईरिंग (Building Electrician), आधारभूत कम्प्युटर (Basic Computer), पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता(Animal Health worker),मोबाईल मर्मत (Mobile Repairing) र गाडी चालक (Driving) को नातिजा |

.

महिला लक्षित सीपमुलक तथा उधमशीलता विकास कार्यक्रम अन्तरगत सवारी चालक (Driving), बुटिक (Boutique) र आधारभूत सिलाई कटाई (Basic Sewing) को नातिजा |

   

महिला दलित लक्षित सीपमुलक तथा उधमशीलता विकास कार्यक्रम अन्तरगत सिलाई कटाई तह दुइ (level two) को नातिजा |

    

मुसिकोट नगरपालिकाको उधमशीलता विकास कर्यक्रम महिला लक्षित अन्तर्गत लोकसेवा तयारी कक्षा खरदार सम्बन्धी सूचना !

माध्यमिक तह शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ! ! !

आधारभूत तह, रिक्त दरबन्दीमा शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना !!

मुसिकोट नगरपालिकाको सीप बिकास तालिम सम्बन्धि सूचना !!

गाँउ नगरको सभा सम्बन्धमा |