FAQs Complain Problems

New_Notice

५० प्रतिशत अनुदानमा किविको विरुवा माग गर्ने सम्बन्धी सुचना

 किवि बगैचा व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा किविको विरुवा वितरण

सुन्तला बगैँचा सुदृढिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

 मुसिकोट नगरपालिका वडा नं १, ५, ९, १०, ११,१३, र १४  का सुन्तलाजात फलफुल खेती गरिराखेका कृषकहरुका बगैचा व्यवस्थापन सम्बन्धि   ।

Pages