FAQs Complain Problems

२०८०/०८१

आर्थिक वर्ष

लागत सहभागितामा बिद्युतिय चुलो जडान गर्न निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना।

-

सब ईन्जिनियर (सहायक पांचौं) करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना।

-

invitation for sealed Quatation

supply and delivery of medicine 02

करार कर्मचारी पदपुर्ति सम्वन्धि सुचना

_

करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना।

-

बोल पत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना ।

-

प्रारम्भिक योग्यता क्रमको ‌सुची प्रकाशन तथा छनौट परीक्षा सम्बन्धि सूचना

-

करारमा ‌कर्मचारी ‌पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

-

करारमा ‌कर्मचारी ‌पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना ।

-

विद्यालयको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा

-

Pages