FAQs Complain Problems

New_Notice

निर्देशन सम्बन्धमा

श्री मुसिकोट नगरापालिकामा कार्यरत कर्मचारी सबै

श्री १४ वटै वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारुि सबै

श्री मुसिकोट नगरपादलिका अन्तर्गत संचालित स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारुी सबै

 

भुक्तानी बन्द हुने सम्बन्धमा ।

सरोकार वाला सबै मुसिकोट नगरपालिका रुकुम  पश्चिम

Pages