FAQs Complain Problems

New_Notice

कार्यक्रममा उपस्थित हुने समब्न्धमा ।

 प्रत्यक वडाबाट १० जना अगुवा कृषकहरलाइ सहभागी गराइदिनुहुन ।

पशु विमा सम्बन्धि सुचना

 इच्छुक विमा कम्पनीले   आवश्यक कागजात सहित मुसिकोट नगरपालिकाको पशु  सेवा शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला ।

 

Pages