FAQs Complain Problems

२०७८/७९

रुकुम पश्चिमको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जिल्ला दररेट

-

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

-

सम्पत्ती विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

-

सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना ।

-

नदिजन्य पदार्थ ढुङ्गा गिट्टी वालुवा उत्खनन सङ्कलन विक्री तथा ओसारपसार बन्द हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

-

चालु आर्थिक वर्षका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरु सञ्चालन सम्बन्धमा । (थप)

-

नयाँ कार्यालय समय पालना सम्बन्धी सूचना ।

-

बरबुझारथ गर्ने सम्बन्धमा

-

हप्तामा शनिबार र आईतबार दुई दिन सार्वजनिक विदा हुने सम्बन्धमा ।

-

माघ-फाल्गुण-चैत्र (२०७८) को तेस्रो चैमासिक Proactive Disclosure

-

Pages