FAQs Complain Problems

२०७५/०७६

उल्लेखित सडक निर्माणको लागि बोलपत्र सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सूचना (उल्लेखित बोलपत्रदाताहरु)

उल्लेखित सडक निर्माणको लागि बोलपत्र सम्झौता गर्ने सम्बन्धि सूचना (उल्लेखित बोलपत्रदाताहरु)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (बोलपत्रदाता:- पारामिक्स जी आर डी जेभी कृष्ण गल्लि ललितपुर)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (बोलपत्रदाता:- पारामिक्स जी आर डी जेभी कृष्ण गल्लि ललितपुर)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (बोलपत्रदाता:- नबिन निर्माण सेवा मुसिकोट-५)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (बोलपत्रदाता:- नबिन निर्माण सेवा मुसिकोट-५)

बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता सम्बन्धमा (राप्ति निर्माण एण्ड राशन आपूर्ति सप्लायर्स मुसिकोट ६ रुकुम पश्चिम )

click the buttom for download

नगर कार्यपालिका बैठक नं. ३७ (आ.ब.२०७५/०७६) का निर्णयहरु

-

नगर कार्यपालिका बैठक नं. ३६ (आ.ब.२०७५/०७६) का निर्णयहरु

-

नगर कार्यपालिका बैठक नं. ३५ (आ.ब.२०७५/०७६) का निर्णयहरु

-

प्राङ्गारिक कृषि प्रबद्धन मिशन कार्यक्रम संचालन गर्न छनौट भएका वडा नं. १,३,४ र ८ का निजी फर्म, कृषिक समुह र सहकारी समुहहरु सम्झौता गर्न आउने बारे !

Click here for download

Inivitation for bids to Construction mentioned roads (First time published) Noticec !

Click here for download

बोलपत्र स्वीकृत तथा सम्झौता सम्बन्धमा (जुनकिरी इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. बुटवल)

Click here for the download

Pages