FAQs Complain Problems

२०७५/०७६

Web Mail Account बनाइ पठाइएको सम्बन्धमा वडा कार्यालय/ शाखा/ इकाई (सबै) मुसिकोट नगरपालिका रुकुम (पश्चिम )

Web Mail Account बनाइ पठाइएको सम्बन्धमा वडा कार्यालय/ शाखा/ इकाई (सबै) मुसिकोट नगरपालिका रुकुम (पश्चिम )

बजारमा आधारित अनुदानको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा (कृषक, कृषिक समुह, सहकारी समूह/सस्था हरु सबै)

बजारमा आधारित अनुदानको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा (कृषक, कृषिक समुह, सहकारी समूह/सस्था हरु सबै)

जिल्ला पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय रुकुम (पश्चिम)मा आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा संचालन गरिने विभिन्न कार्यक्रमको अनुदानको लागि प्रस्तावना आह्वान !

-

जिल्ला पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय रुकुम (पश्चिम)मा आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा संचालन गरिने विभिन्न कार्यक्रमको अनुदानको लागि प्रस्तावना आह्वान !

-

संबिधान दिबसको शुभकामना

प्रस्तुति

प्रेम कुमारी सुनार के.सी.

नगर उप-प्रमूख

संबिधान दिबसको शुभकामना

प्रस्तुति

प्रेम कुमारी सुनार के.सी.

नगर उप-प्रमूख

व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर मा सुचिकृत हुने बारे (नगर कार्यपालिका, वडा कार्यालय, सम्पूर्ण शाखा, इकाई सबै)

-

मदिराको उत्पादन, वितरण र उपभोग बन्द गर्ने सम्बन्धि सुचना !

-

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को तेश्रो चौमासिक निकास भएको सम्बन्धमा (सामुदायिक बिद्यालयहरु सबै) !

-

आर्थिक बर्ष २०७६ /०७७ को नीति तथा बजेट

Click for download...............

Pages