FAQs Complain Problems

२०७५/०७६

नगर कार्यपालिका बैठक नं. २५ (आ.ब.२०७५/०७६) का निर्णयहरु

-

नगर कार्यपालिका बैठक नं. २४ (आ.ब.२०७५/०७६) का निर्णयहरु

-

नगर कार्यपालिका बैठक नं. २३ (आ.ब.२०७५/०७६) का निर्णयहरु

-

नगर कार्यपालिका बैठक नं. २२ (आ.ब.२०७५/०७६) का निर्णयहरु

-

Inivitation for bids to Construction mentioned building (First time published) Noticec !

Inivitation for bids to  Construction mentioned building (First time published) Noticec !

Inivitation for bids to Construction of Solabang-Jhulket-Ghattekhola-Kwamma-Ghorkhani Road (First time published) Noticec !

Inivitation for bids to  Construction of Solabang-Jhulket-Ghattekhola-Kwamma-Ghorkhani  Road (First time published) Noticec !

बेरोजगार दर्ताका लागि आबेदन दिने सम्बन्धमा सम्पूर्ण वडाका कार्यालयहरु सबै

तलको PDF लिंकमा क्लिक गरि Download गर्नुहोस् !

नगर कार्यपालिका बैठक नं. ६ (आ.ब.२०७४/०७५) का निर्णयहरु

 तलको pdf लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् !

नगर कार्यपालिका बैठक नं. ५ (आ.ब.२०७४/०७५) का निर्णयहरु

तलको pdf मा क्लिक गर्नुहोस्

Inivitation for bids to construction mentioned road (First time published) Noticec !

notice

Pages