FAQs Complain Problems

२०७९/०८०

५० प्रतिशत अनुदानमा मौरीगोला सहितका घार माग गर्ने सम्बन्धि सुचना

 मौरि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा मौरी सहितका घार वितरण 

५० प्रतिशत अनुदानमा किविको विरुवा माग गर्ने सम्बन्धी सुचना

 किवि बगैचा व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा किविको विरुवा वितरण

सुन्तला बगैँचा सुदृढिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

 मुसिकोट नगरपालिका वडा नं १, ५, ९, १०, ११,१३, र १४  का सुन्तलाजात फलफुल खेती गरिराखेका कृषकहरुका बगैचा व्यवस्थापन सम्बन्धि   ।

प्रगति समिक्षा कार्यक्रममा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा

प्रगति समिक्षा

सम्झौता सम्बन्धमा

सम्झौता सम्बन्धमा

दोस्रो त्रैमासिकसम्मको प्रगति समिक्षा सम्बन्धमा

Pragati Samikchya

आव २०७८।०७९ को LISA नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

LISA Natija

Invitation for Online Bid (Motorcycle, Double Cab Pic-kup, Sub Bahan Van)

Invitation for Bid

15 Karrepalika Nirnayaharu

15 Karrepalika Nirnayaharu

15 Karrepalika Meeting Invitation Letter

15 Karrepalika Meeting Invitation Letter

Pages