FAQs Complain Problems

२०७९/०८०

कार्यक्रममा उपस्थित हुने समब्न्धमा ।

 प्रत्यक वडाबाट १० जना अगुवा कृषकहरलाइ सहभागी गराइदिनुहुन ।

Karrepalika Nirnaya 2079, 13 and 14

Karrepalika Nirnaya

Lekha Parichhek Niukti Sambandhi Suchana

Lekha Parichhek Niukti Sambandhi Suchana

युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा

Yuba and Khelkud

विज्ञान प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय माग गर्ने सम्बन्धी सुचना

Suchana

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र बाख्रा विकास पकेट कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सु्चना

 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण अन्तर्गत पशु सेवा शाखा तर्फ ५० प्रतिशत अनुदानमा साना व्यवसायिक केन्द्र,बाख्रा विकास पकेट कार्यक्रम

पशु विमा सम्बन्धि सुचना

 इच्छुक विमा कम्पनीले   आवश्यक कागजात सहित मुसिकोट नगरपालिकाको पशु  सेवा शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला ।

 

बालि विमा सम्बन्धि सुचना

इच्छुक विमा कम्पनीले सम्पर्क गर्नुहोला ।

School Staff Nurse Vacancy

School Staff Nurse Vacancy

Sub Engineer & Social Mobilizer Vacancy

SubEngin & Social Mobilizer

Pages